వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా విశేష పూజలు

శ్రావణ మాస తొలి శుక్రవారం, వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా శుక్రవారం పట్టణంలోని అమ్మవారి ఆలయాలలో విశేష పూజలు నిర్వహించారు. పట్టణంలోని మెయిన్ బజార్ లోని అమ్మవారిశాల, శాస్ర్తి నగర్ లోని రాజరాజేశ్వరీ దేవస్థానంలో, పట్టణంలోని అన్ని ప్రాంతాలలో వున్న చౌడేశ్వరి ఆలయాలలో, వైఎంఆర్ కాలనీలోని సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలోని చాముండేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవార్లకు గోక్షీర, పంచామృతాభిషేకాలు, పుష్పాలంకరణ, విశేష అలంకరణలు, పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవార్లను దర్శించుకున్న భక్తాదులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు.

Leave A Reply

Your email address will not be published.